Australian High Commission
United Kingdom

IMMI_holiday_info_polish

Czy potrzebna jest wiza na wyjazd turystyczny do Australii?

Jeśli zamierzają Państwo odwiedzić Australię na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i posiadają paszport jednego z krajów Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii czy Watykanu, nie muszą Państwo kontaktować się z nami w celu złożenia wniosku o wizę. Wszyscy posiadacze paszportów wyżej wymienionych państw mogą ubiegać się online o bezpłatną wizę turystyczną eVisitor na pobyt trwający do 3 miesięcy. Jeśli są Państwo posiadaczami paszportu jednego z tych krajów, jest to najprostszy sposób na uzyskanie zezwolenia na pobyt turystyczny w Australii.

Wiza eVisitor

UWAGA: Wniosek wizowy online jest dostępny tylko w j. angielskim. Jeżeli j. angielski nie jest Państwa mocną stroną, mogą Państwo poprosić o pomoc w wypełnieniu wniosku rodzinę lub przyjaciόł.

Składanie wniosku online: http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm

Jeżeli wiza zostanie przyznana, należy spełniać następujące warunki:

  • nie wolno podejmować nauki ani uczestniczyć w kursach lub szkoleniach trwających dłużej niż 3 miesiące;
  • nie wolno chorować na gruźlicę podczas podrόży jak i wjazdu na teren Australii;
  • nie wolno być karanym ani posiadać wyroku/όw na co najmniej 12 miesięcy (dotyczy to rόwnież wyrokόw w zawieszeniu) podczas podrόży jak i wjazdu na teren Australii;
  • nie wolno podjemować żadnej pracy w Australii. Departament Imigracji i Ochrony Granic Australii może zezwolić na ograniczoną pracę jako wolontariusz. Wiza pozwala również na udział w spotkaniach biznesowych, konferencjach lub wizytach rozpoznawczych.

Podczas pobytu w Australii muszą Państwo spełnić wszystkie powyższe warunki przypisane do wizy eVisitor. Złamanie ich może przełożyć się na anulowanie Państwa wizy, jak i na przymusowe opuszczenie Australii.

Dzięki nowoczesnemu i w pełni elektronicznemu systemowi australijskich wiz, nie muszą Państwo posiadać żadnej wklejki wizowej w paszporcie w celu potwierdzenia przyznania wizy, jak i jej warunkόw. Podczas odprawy (check-in) przed odlotem pracownik linii lotniczej zeskanuje paszport i elektronicznie potwierdzi Państwa wizę przed wejściem na pokład samolotu.

Radzimy, aby wykupili Państwo ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie podrόżne zarówno dla siebie, jak i dla innch członkόw rodziny na czas każdej podróży do Australii. Australijski system zdrowotny nie pokrywa ewentualnych kosztόw leczenia, chyba że są Państwo obywatelami kraju, ktόry podpisał obustronne porozumienie dotyczące wzajemnego pokrywania kosztόw leczenia.

Jeżeli nie są Państwo objęci programem wizy eVisitor, prosimy zauważyć, iż obywatele niektόrych krajόw są objęci wizami ETA ( nie dotyczy obywateli Polski), o ktόre można się starać w biurach podrόży.

Wiecej informacji na temat wiz ETA znajdą Państwo otwierając poniższy link:

www.immi.gov.au/visas/visitor/601

Jeżeli zamierzają Państwo przebywać w Australii dłużej niż 3 miesiące, a celem Państwa podróży jest turystyka lub odwiedzenie rodziny lub znajomych, mogą ubiegać się Państwo online lub w Ambasadzie Australii w Berlinie o wizę turystyczną Visitor visa (s/c 600) - Tourist Stream.

Visitor visa (s/c 600) - Tourist Stream jest również zalecaną wizą w następujących okolicznościach:

  • byli Państwo karani na okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy to rόwnież wyrokόw w zawieszeniu)
  • mają Państwo poważne problemy zdrowotne 
  • przekroczyli Państwo 75 lat
     

ELEKTRONICZNA WIZA TURYSTYCZNA e600

W celu zlozenia wniosku prosze otworzyc ponizszy link:

www.immi.gov.au/e_visa/e600 

Ewentualnie, jeżeli z jakichkolwiek powodów nie są Państwo w stanie złożyć wniosku online, mogą Państwo rozważyć przesłanie papierowej aplikacji do Ambasady w Berlinie:

Składanie wniosku osobiscie nie oznacza, że wniosek będzie rozpatrzony szybciej.
 

Wiza turystyczna podklasa 600, papierowy wniosek wysłany do Berlina

Aby złożyć wniosek, będą musieli Państwo przesłać wypełniony formularz 1419 oraz uiścić opłatę za wniosek.

Proszę otworzyć link poniżej aby sciągnąć wniosek 1419:
 

www.immi.gov.au/visas/visitors/600/applicants

Proszę otworzyć link poniżej aby sprawdzić opłatę wizową:

www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table

Prosimy przesłać wniosek przesyłką poleconą lub kurierem na poniższy adres:

Visa Office
Australian Embassy
Wallstrasse 76-79,
10179 Berlin
Germany

Czas rozpatrywania wniosku:

Rozpatrywanie Państwa aplikacji może przedłużyć się, jeżeli okaże się że brakuje jakiejkolwiek informacji lub oficer wizowy będzie wymagać dalszych dokumenty lub wyjasnień.

W takim przypadku oficer wizowy skontaktuje się z Państwem w celu omówienia dokumentów jakie powinni Państwo dostarczyć.

Jeżeli wniosek jest pilny i z różnych powodów muszą Państwo jak najszybciej wyjechać do Australii, prosimy dołączyć do aplikacji list (w języku angielskim), w którym poinformują Państwo o okolicznościach i powodach, dla których rozpatrzenie wniosku powinno być priorytetowe.

Sugerujemy aby składali Państwo wnioski na długo przed planowaną datą podróży, nie robiąc żadnych sfinalizowanych planów, których nie będzie można odwołać, zanim zostanie przyznana Państwu wiza.

Dodatkowe dokumenty

Oficer wizowy rozpatrujący dany wniosek musi być przekonany, iż są Państwo prawdziwymi turystami.

Dlatego też dodatkowe dokumenty, takie jak np. list od pracodawcy, dają do zrozumienia osobie rozpatrującej wniosek, iż mają Państwo powody do powrotu do swojego kraju zamieszkania.

Taki list, jest jedynie przykładem dokumentów o jakie może poprosić Państwa Oficer Wizowy, aby mieć pewność iż dany aplikant jest ‘’prawdziwym’’ turysta.

Jeżeli składają Państwo wniosek o wizę, nie będąc w stanie załączyć żadnych z wymaganych dokumentów, powinni Państwo załączyć list ( w j. angielskim), w którym wyjaśnią dlaczego wymagane dokumenty nie zostaną na razie dostarczone.

Jeżeli są Państwo w wieku ponad 75 lat, beda musieli Państwo dokonać badań lekarskich, które wykona mianowany przez Departament Imigracji i Ochrony Granic Lekarz Panelowy.

Proszę otworzyć poniższy link w celu sciągnięcia formularza, który będa musieli Państwo zabrać ze sobą do Lekarza Panelowego:

http://www.germany.embassy.gov.au/files/beln/AGED%20VISITOR%20HEALTH%20CHECK%20-%20JULY%202009.pdf

Aby skonsultować listę mianowanych Lekarzy Panelowych w Polsce, proszę otworzyć poniższy link:

http://www.immi.gov.au/contacts/panel-doctors/index.htm
 

Wjazd do Australii a dlugosc pobytu:

Wiza turystyczna jest zazwyczaj przyznawana na okres 12 miesięcy, pozwalając na wielokrotny lub jednorazowy wjazd w wyznaczonym okresie czasu (do 3, 6 lub do 12 miesięcy).

Mogą Państwo wjechać do Australii tuż przed upłynięciem terminu ważności wizy i nadal pozostać jako turyści podczas wyznaczonego okresu czasu (do 3, 6 do 12 miesięcy).

Karalność:

Aby otrzymać wizę do Australii, nie powinni być Państwo kiedykolwiek karani, jak również posiadać dobry stan zdrowia.

Niemniej jednak, jeżeli byli Państwo kiedykolwiek sądownie karani, należy ten fakt ujawnić i w pełni zadeklarować. Zostaną Państwo następnie poinformowani przez oficera wizowego jeśli wymagane będą dodatkowe informacje lub dokumenty.

Zaświadaczenie o karalności może przełożyć się na opóźnienia w rozpatrywaniu danego wniosku, dlatego też powinni Państwo złożyć aplikacje jak najwcześniej.

Departament Imigracji i Ochrony Granic Australii, nie jest w stanie ocenić z góry danego wniosku ani jak długo będzie on rozpatrywany. Prosimy zauważyć, iż każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

W celu zasięgnięcia dalszych informacji o wymogach dotyczących charakteru i/lub karalności, proszę otworzyć poniższy link: 
 

www.immi.gov.au/media/fact-sheets/79character

www.immi.gov.au/allforms/character-requirements 

Sugerujemy, aby nie robili Państwo żadnych nieodwołalnych planów zanim wiza nie zostanie przyznaną, i składali wnioski o wizę dużo wcześniej przed planowaną datą podróży.