Australian High Commission
United Kingdom

immi_citz_greek

Εγγραφή τέκνου ως Αυστραλού υπηκόου

Ένα παιδί μπορεί να εγγραφεί ως Αυστραλός υπήκοος εάν τουλάχιστον ένας από τους βιολογικούς γονείς του ήταν Αυστραλός υπήκοος κατά την ώρα της γέννησής του. Ένα παιδί πρέπει να έχει εγγραφεί ως Αυστραλός υπήκοος πριν να υποβάλει αίτηση για Αυστραλιανό διαβατήριο.
 

Απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας

Πριν να κάνετε αίτηση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εάν δεν αποσταλούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το έντυπο της αίτησης, η αίτηση μπορεί να επιστραφεί.

 • Έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας που απαιτείται για το παιδί
 • Πλήρης ληξιαρχική πράξη γέννησης που εκδίδεται από το Ληξιαρχείο:
   
  • Η ληξιαρχική πράξη γέννησης πρέπει να αναφέρει τα ονόματα και των δύο γονέων.
  • Ο Αυστραλός γονέας πρέπει να αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • «Αποσπάσματα ληξιαρχικής πράξης», «πιστοποιητικά βάπτισης», «βεβαιώσεις οικογενειακής μερίδας», «πιστοποιητικά δήμου» ή άλλου είδους πιστοποιητικά γέννησης δεν γίνονται αποδεκτά.

Το όνομα που αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι το όνομα που θα τυπωθεί στο πιστοποιητικό υπηκοότητας, εκτός εάν προσκομιστεί μεταγενέστερο έγγραφο αλλαγής ονόματος.

 • Έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας που απαιτείται για τον Αυστραλό γονέα του παιδιού
   
  • Αυστραλιανό πιστοποιητικό γέννησης του γονέα που εκδόθηκε πριν από την 20η Αυγούστου 1986, ή
  • Αυστραλιανό διαβατήριο του γονέα που εκδόθηκε μετά την 1η Ιουλίου 2005, ή
  • Πιστοποιητικό αυστραλιανής υπηκοότητας ή πιστοποιητικό πολιτογράφησης του γονέα

Τα στοιχεία ταυτότητας του Αυστραλού γονέα πρέπει να συμπίπτουν με το όνομα του γονέα που αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

 • Εάν ο γονέας έχει αλλάξει το όνομά του μετά τη γέννηση του παιδιού, θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικό έγγραφο για την αλλαγή ονόματος, για παράδειγμα, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος διά μονομερούς πράξης.
 • Εάν ο γονέας έχει το ίδιο όνομα αλλά αυτό γράφεται με διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να παρέχει υπογεγραμμένη δήλωση όπου θα εξηγεί γιατί τα ονόματα δεν είναι πανομοιότυπα.
   
 • Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσώπου που υπογράφει το έντυπο αίτησης

Εάν το παιδί είναι κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να υπογράψει ο γονέας τη δήλωση στο Part J (Μέρος J) του εντύπου της αίτησης. Τα παιδιά 16 ετών και άνω υπογράφουν τα ίδια το έντυπο. Τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας
   
 • Αποδεικτικά στοιχεία της τρέχουσας διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

Πρέπει να παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του παιδιού ή του γονέα εάν το παίδι είναι κάτω των 16 ετών (αυτή η διεύθυνση πρέπει να συμπίπτει με τη διεύθυνση που δηλώνεται στο έντυπο της αίτησης). Παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων είναι τα εξής:

 • Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφελείας (υγραέριο, ηλεκτρικό, νερό)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνία ενοικίου
 • Ειδοποίηση κοινοτικών ή δημοτικών τελών
 • Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού

  Για παιδιά άνω το 16 ετών θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας στο όνομα του παιδιού. Παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων είναι τα εξής:

 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Πιστοποιητικό Κατοικίας- από το Δήμο
 • Βιβλιάριο υγείας- εάν γράφει διεύθυνση
 • Εκκαθαριστικό- από την εφορία
   
 • Αποδεικτικά έγγραφα άλλων υπηκοοτήτων που πιθανόν έχει ο Αυστραλός γονέας

Εάν ο Αυστραλός γονέας έχει ή είχε την υπηκοότητα κάποιας άλλης χώρας, θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο και την ημερομηνία κτήσης εκείνης της υπηκοότητας. Τα αλλοδαπά διαβατήρια δεν είναι αποδεκτά διότι δεν αναφέρουν πώς και πότε αποκτήθηκε εκείνη η υπηκοότητα. Παρακαλούμε παρέχετε είτε:

 • Πιστοποιητικό πολιτογράφησης
 • Πλήρες πιστοποιητικό γέννησης (εάν η υπηκοότητα αποκτήθηκε από τη γέννηση)
   

Επικυρωμένα αντίγραφα

Δεν απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα. Είναι αποδεκτά τα αντίγραφα που είναι «επικυρωμένα». Πρέπει να παρέχετε είτε:

 • Τα πρωτότυπα των επισήμων εγγράφων ΚΑΙ ένα αντίγραφο για το κάθε έγγραφο (τα πρωτότυπα έγγραφα θα σας επιστραφούν με συστημένη επιστολή όταν οριστικοποιηθεί η αίτησή σας), είτε
 • «Επικυρωμένα» αντίγραφα των επίσημων εγγράφων.
 • Εάν η αίτηση γίνει ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυνάψετε έγχρωμα σκαναρισμένα αντίγραφα για κάθε έγγραφο.
   

Πως γίνεται η επικύρωση των εγγράφων 

Επικυρωμένο αντίγραφο είναι ένα φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου που φέρει την υπογεγραμμένη δήλωση ότι το αντίγραφο αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου. Το πρόσωπο που εκτελεί την επικύρωση πρέπει να δει το πρωτότυπο έγγραφο και κατόπιν να σημειώσει στο αντίγραφο τη δήλωση "I certify this to be a true copy of the original" (Βεβαιώνω ότι το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου). Κάτω από τη σημείωση πρέπει να προσθέσει την υπογραφή, το όνομα και το επάγγελμά του/της, καθώς και την ημερομηνία.

Η επικύρωση εγγράφων μπορεί να γίνει από το ίδιο πρόσωπο που οπισθογραφεί τη φωτογραφία διαβατηρίου ή από άλλο πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα που ανήκει σε μία από τις 38 κατηγορίες επαγγελμάτων που αναφέρονται λεπτομερώς στις σελίδες 5 και 6 του εντύπου της αίτησής σας. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες οι κατά τόπους νομοθεσίες επιτρέπουν την επικύρωση εγγράφων από τους ασκώντες ορισμένα μόνο επαγγέλματα και μπορεί επομένως να μην επιτρέπουν την επικύρωση εγγράφων από άτομα που ασκούν κάποια από τα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.
 

Μετάφραση εγγράφων στα αγγλικά 

Όλα τα έγγραφα που δεν είναι γραμμένα στα αγγλικά πρέπει να μεταφραστούν στα αγγλικά από διαπιστευμένο μεταφραστή (συμπεριλαμβάνονται όλα τα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας και τα αποδεικτικά έγγραφα διεύθυνσης κατοικίας). Έγγραφα σε περισσότερες από μία γλώσσες όπου περιλαμβάνεται η αγγλική, δεν χρειάζεται να μεταφραστούν. Πρέπει να παρέχετε τη μετάφραση ΚΑΙ είτε το πρωτότυπο έγγραφο είτε επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου.

Σας συνιστούμε να επικοινωνείτε με το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών για όλες τις επίσημες μεταφράσεις διότι οι μεταφράσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι επίσης αποδεκτές για την έκδοση αυστραλιανών διαβατηρίων (το τμήμα έκδοσης των αυστραλιανών διαβατηρίων στην Αθήνα δέχεται μόνο μεταφράσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών). Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δείτε: http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  Οι μεταφράσεις ΔΕ χρειάζεται να φέρουν τη σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).


Πως να καταθέσετε την αίτηση

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ο πιο αποτελεσματικός και γρήγορος τρόπος για να καταθέσετε την αίτηση για Αυστραλιανή υπηκοότητα είναι ηλεκτρονικά. Για να καταθέσετε την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (ImmiAccount). Για οδηγίες για το πως μπορείτε να δημιουργήσετε το λογαριασμό, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.border.gov.au/help-text/online-account/documents/create_new_application_individual.pdf

Εάν καταθέσετε την αίτηση ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυνάψετε το Έντυπο 1195, σκαναρισμένα έγχρωμα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, τις απαραίτητες μεταφράσεις καθώς και μια οπισθογραφημένη φωτογραφία του αιτούντος.

Έντυπο 1195 http://www.border.gov.au/Forms/Documents/1195.pdf

Γραπτή Αίτηση

Εάν επιλέξετε να στείλετε την αίτηση για Αυστραλιανή υπηκοότητα ταχυδρομικώς θα πρέπει να στείλετε το Έντυπο 118 και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως συστημένη επιστολή ώστε να είναι δυνατή η ταχυδρομική παρακολούθησή τους.

Διεύθυνση αποστολής:

Migration Branch
Australian High Commission
Strand
London
WC2B 4LA
United Kingdom

Διεύθυνση κούριερ:

Australian High Commission
Migration Branch
Suite 100
43 Bedford Street
WC2E 9HA

Δέματα τα οποία αποστέλλονται απευθείας στην Αυστραλιανή Πρεσβεία μέσω ταχυδρομείου προωθούνται πιο γρήγορα για επεξεργασία από ότι τα δέματα που αποστέλλονται μέσω κούριερ. Πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να αποστείλουν δέματα μέσω κούριερ πρέπει να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω διεύθυνση.

Στο κτίριο της Αυστραλιανής Πρεσβείας παραλαβές μέσω κούριερ ΔΕ γίνονται αποδέκτες.

Έντυπο αίτησης 118

Συμπληρώστε την παρούσα έκδοση του Εντύπου 118. Μπορείτε να λάβετε αυτό το έντυπο από την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Έντυπο 118: https://www.border.gov.au/Forms/Documents/118.pdf

Τέλη αίτησης 

Δείτε: μεθόδους πληρωμής

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Στην ερώτηση 34 του Μέρους I – Στοιχεία πληρωμής (Part I – Payment details) παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σωστό ποσό σε ότι αφορά το τέλος της αίτησης. Εάν το ποσό δεν έχει συμπληρωθεί από τον κάτοχο της κάρτας, η αίτηση μπορεί να επιστραφεί.

Χρόνος επεξεργασίας 

Κατά μέσο όρο ο χρόνος επεξεργασίας μια αίτησης είναι 4 εβδομάδες από τότε που θα λάβουμε την αίτηση μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού. Ωστόσο, εάν η αίτηση δεν υποβληθεί μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μπορεί να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση. Ακολουθούν οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να καθυστερήσει μια αίτηση.

 • Δεν παρασχέθηκαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας.
 • Δεν παρασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία των άλλων υπηκοοτήτων που έχει ο Αυστραλός γονέας.
 • Δεν παρασχέθηκαν μεταφράσεις ή παρασχέθηκε η μετάφραση χωρίς το πρωτότυπο έγγραφο/το επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου.
 • Δεν υπεγράφη το έντυπο της αίτησης ή δεν παρασχέθηκε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 118

bsp;

 

 

" id="historyrow"> 

 

 

 

History:

07/12/2016 01:36:01 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

07/12/2016 01:35:31 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

07/12/2016 01:33:43 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

07/12/2016 01:33:40 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

07/12/2016 01:33:09 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

07/12/2016 01:32:41 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

07/12/2016 01:18:07 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

07/12/2016 01:17:53 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

06/12/2016 04:23:20 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

06/12/2016 04:22:47 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

13/07/2016 12:18:45 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

13/07/2016 12:18:41 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

06/11/2015 03:00:01 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

06/11/2015 02:59:50 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

06/11/2015 02:51:44 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

06/11/2015 02:51:40 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

29/07/2015 01:53:45 AM ZE10 Adrian Hawkes: Published

29/07/2015 01:53:29 AM ZE10 Adrian Hawkes: Pending Approval

03/06/2014 09:54:51 PM ZE10 Chloe Ross: Published

03/06/2014 09:54:20 PM ZE10 Chloe Ross: Pending Approval

n; πρόσωπο πρέπει επίσης να συμπληρώσει το Μέρος Δ – Δήλωση Ταυτότητας (Part D – Identity Declaration) του εντύπου της αίτησης.